PENGURUSAN  PERKHIDMATAN

Membantu mengurus perkara-perkara perjawatan dan perkhidmatan pegawai-pegawai ikhtisas dan kakitangan bukan guru:-

 •     Pelantikan Dalam Jawatan
 •    Pelanjutan Tempoh Percubaan
 •     Pengesahan Dalam Jawatan dan Pemberian Taraf Berpencen
 •     Urusan Permohonan Pertukaran Guru dan Kakitangan Bukan Guru
 •     Urusan Cuti

·                        Cuti Rehat GB dan AKS

·                        Cuti Rehat Khas Guru

·                        Cuti Tanpa Gaji

·                        Cuti Separuh Gaji

·                        Cuti Tanpa Rekod

·                        Cuti Haji

·                        Cuti Sakit

·                        Cuti Sakit Tambahan

·                        Cuti Sakit TB,Kusta/Barah dan setaraf

·                        Cuti Bersalin

·                        Cuti Belajar

·                        Cuti kecederaan.

 

 • Urusan Persaraan Wajib/Pilihan.
 • Urusan Pemangkuan dan Naik Pangkat.
 • Urusan Perakuan dan Kelulusan Tanggung Kerja.
 • Urusan Laporan Perisytiharan Harta
 • Urusan Penyelenggaraan Kes Tatatertib/Surcaj
 • Urusan Pengendalian Kes Jenayah
 • Urusan Kes Tidak Hadir Bertugas
 • Urusan Kes Tidak Hadir Bertugas dan Tidak Dapat Dikesan
 • Urusan Pinjaman Perumahan
 • Urusan Pinjaman Kenderaan
 • Urusan Pinjaman Komputer
 • Urusan Permohonan Jawatan
 • Urusan Peletakan Jawatan
 • Urusan Permohonan Bergiat Cergas Dalam Politik/Melakukan Kerja Luar
 • Urusan Permohonan Ke Luar Negeri
 • Urusan Penyediaan Laporan Penilaian Prestasi
 • Urusan Permohonan Tambang Percuma Dalam Tempoh 3 Tahun
 • Urusan Permohonan Tambang Mengunjungi Wilayah Asal
 • Urusan Penyerahan Tugas

Membantu meneliti, menyimpan dan menyusun dengan teratur semua peraturan dan undang-undang perkhidmatan / Surat Pekeliling Perkhidmatan supaya senang dikesan pada bila-bila masa.