Unit Pengurusan Akademik

Objektif

  • 1.Meningkatkan dan memantapkan keberkesanan kepimpinan dan pengurusan sekolah dalam kurikulum.
  • 2.Meningkatkan dan memantapkan profesionalisme guru.
  • 3.Mempelbagaikan dan memantapkan program kurikulum dan kokurikulum sekolah bagi menepati kepelbagaian potensi, bakat dan minat para pelajar.
  • 4.Merealisasikan teras, matlamat dan fokus PIPP berkaitan dengan kurikulum.