Senarai Unit & Sektor

 

Unit Pengurusan Akademik (UPA)

Unit Pengurusan Organisasi (UPO)

Unit  Perkhidmatan

Unit Pembangunan dan Perolehan

Unit Penilaian dan Peperiksaan

Unit Pengurusan Sekolah

Unit Pengurusan Data dan ICT

Unit Pengurusan Jaminan dan Kualiti

Unit Pengurusan Kaunseling dan Psikologi

Unit Kewangan

Pusat Kegiatan Guru (PKG)