Borang

Pengisytiharan Harta

Lampiran A (Borang Pengakuan Tiada Perubahan Keatas Pemilikan Harta).pdf (260 kB) Lampiran B ( Borang Perisytiharan Harta Pertama dan Tambahan).pdf (761,7 kB) Lampiran C (Perisytiharan Pelupusan Harta).pdf (607,5 kB) Lampiran E (Kelulusan Perisytiharan Harta).pdf (308,6...

PKS

  Lapiran D (Penerimaan Tawaran Pekerja Singkat).pdf (4,5 MB) Borang PKS (Pencalonan Pekerja Khidmat Singkat).pdf (781,9 kB)

Penanggungan Kerja

Borang Perakuan Penanggungan Kerja (Lampiran F dan Lampiran G).pdf (803 kB) Lampiran A1 (Maklumat Pegawai yang Diperakukan Tugas Tambahan dan Dibayar Elaun Tanggungjawab).pdf (183,4 kB)  

Permohonan Ke Luar Negara

  Lampiran A ( Menghadiri Persidangan ,Seminar dan Lawatan Rasmi Keluar Negara).pdf (783,9 kB) Borang Permohonan Ke luar Negara.pdf (2,4 MB)

Borang PJJ

Borang Lapor Diri Ke JPN Selepas Tamat PJJ (Peringkat Ijazah).pdf (1,5 MB) Borang Permohonan Pelanjutan Tempoh Pengajian PJJ.pdf (1,2 MB) Borang Permohonan Berhenti Pengajian PJJ.pdf (1,1 MB) Borang Permohonan Pengesahan Bagi Surat Kelulusan Asal Yang Hilang_Musnah.pdf (1...

Permohonan Pertukaran

Borang Permohonan Dalam Negeri (Antara Bahagian).pdf (1,6 MB) Borang Permohonan Pertukaran Anggota Kakitangan Bukan Guru (Dalam Bahagian).pdf (2,2 MB) Borang Permohonan Pertukaran Dalam Negeri (Dalam Bahagian).pdf (1,4 MB)  

 
<< 1 | 2