Latar Belakang Pejabat Pelajaran Daerah Meradong

Pejabat Pelajaran Daerah Meradong (PPD) ditubuhkan untuk menyelaras dan menyelia perkhidmatan pendidikan di daerah Meradong. PPD bertanggungjawab kepada Jabatan Pelajaran Sarawak.

  

Fungsi Utama Pejabat Pelajaran - Pendidikan

Aktiviti-aktiviti Bagi Fungsi Utama :

Menyelaras, memantau dan memberi perkhidmatan pendidikan

  • Pra Sekolah
  • Sekolah Rendah
  • Sekolah Menengah
  • Sekolah Swasta